1. adventní pondělí našly děti I. stupně pod vánočním stromečkem obálku s vánoční poštou. Ta obsahovala pozdrav od kamarádky Káji a kamaráda Vaška, kteří je celým vánočním projektem „Vánoce, Vánoce přicházejí….“ provázeli. Připravovali si pro ně různé úkoly spojené s poznáním daného svátku (sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie) nebo zvyků a tradic (advent, věneček, jmelí, Vánoce po staru, dopis Ježíškovi). Vánoční projekt zpestřil výuku především žákům 1. – 3. třídy, kteří zábavnou formou plnili úkoly a zkrátili si čas čekání na Ježíška.

V pátek 6. prosince přinesl Mikuláš s anděly a čerty dětem malou nadílku. Přestože převlečené deváťáky všechny děti znají, objevil se strach a v mnohých zbyla jen malá dušička. Během adventu rovněž děti navštívily divadelní představení „Andělé ze zapomenuté skříňky“, v libereckém kině shlédli film „Sněžný kluk“ a děti ze školní družiny si připravily pro ostatní žáky vánoční besídku. Vánoční náladu ukončí třídní vánoční besídky v pátek 20. prosince, kdy děti určitě najdou pod stromečkem i něco od Ježíška.

_oi000113

_oi000114

_oi000120