Dne 19. 11. 2014 jsme v rámci předmětu chemie navštívili se žáky 8. a 9. třídy Čistírnu odpadních vod v Rokytnici nad Jizerou. Prohlídka začala návštěvou velína, kde jsme si prohlédli schématický nákres celého procesu čištění odpadní vody. Jednotlivé kroky nám byly podrobně vysvětleny. Poté jsme prošli celý proces v praxi, prohlédli si česla a jednotlivé nádrže v provozu.
Prohlídku jsme zakončili v exteriéru pohledem na produkt připravený k odvozu do kompostárny. Žáci se také na vlastní oči přesvědčili o stavu čistoty vypouštěné vody do Jizery.
Moc děkujeme za velmi podrobný výklad a obrovskou ochotu panu Sirůčkovi st.
Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout na webovém portálu naší školy v sekci Fotogalerie.