Pro první kolo přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky na 2 střední školy.

Formulář přihlášky obdrží ve škole, případně lze stáhnout z www.edulk.cz.

Kritéria pro jednotlivá přijímací řízení musí být zveřejněny na webu příslušné školy do konce ledna 2018.

Důležitá data:

  1. březen 2018 – odevzdání přihlášky řediteli střední školy
  2. března 2018 – vydání zápisového lístku
  3. duben a 16. duben 2018 – konání jednotné zkoušky – čtyřleté obory
  4. duben a 17. duben 2018 – konání jednotné zkoušky – víceletá gymnázia

Od 22. dubna do 30. dubna 2018 – konání přijímacích zkoušek pro ostatní obory. Termíny stanoví ředitel školy.

Užitečné odkazy:

www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

www.edulk.cz