Dne 12. září 2014 jsme se žáky 7., 8. a 9. třídy naší Základní školy zavítali na Den otevřených dveří do Komunitní kompostárny v Rokytnici nad Jizerou. Návštěva byla zaměřena na tato témata: třídění komunálního odpadu, představení svozové a kompostovací techniky, systém kompostování na Jilemnicku a další. Kromě zmíněných se žáci dozvěděli, jak kompost pomáhá uzdravit půdu a ověřili teplotu uvnitř kompostu. V malé laboratoři jsme společně změřili pH výluhu a pozorovali život pomocí mikroskopu. 

Počasí nám sice moc nepřálo, ale exkurze byla velmi přínosná a poučná. Děkujeme všem organizátorům za pozvání.
Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout na webovém portálu naší školy v sekci Fotogalerie.