Naše základní škola rozšířila od září 2016 místa s tříděným odpadem. Kromě již osvědčeného koutku na chodbě 1. stupně v prvním patře nové budovy, jsme založili další dva koutky s tříděným odpadem na chodbách. První se nalézá na chodbě 2. stupně naproti sborovně v druhém patře nové budovy a druhý v prvním patře staré budovy naproti ředitelně. Po ročním zkušebním provozu v 6. třídě jsme přidali menší krabice na tříděný odpad i do několika tříd na 2. stupni. Postupně budeme vybavení rozšiřovat do všech tříd.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat společnosti Emba Paseky nad Jizerou za sponzorský dar v podobě velkých i malých krabic.