Naše škola je od roku 2016 zapojena v síti MRKEV. Usilujeme o zlepšování výuky ekologické (environmentální) výchovy.