Naše škola spustila 24. 4. 2016 své Facebookové stránky www.facebook.com/skoly.jnj/. laughing