V rámci zlepšení a usnadnění práce s odpadem jsme se rozhodli umístit barevné popelnice na sběr tříděného odpadu do prostoru 1. stupně. Děti byly seznámeny s instrukcemi, jak nádoby používat a co do nich vhazovat. Prozatím jsme zvolili pouze 3 typy tříděného odpadu. Modrá popelnice je zaměřena pouze na papír a druhá žlutá na plasty včetně PET lahví. Obě popelnice jsou opatřené podrobným seznamem odpadků, které do ní mohou žáci vhazovat. Třetí sběrnou nádobou je zelená krabice na použité baterie. Koutek doplňuje barevná nástěnka s dalšími informacemi o tříděném odpadu. 

Pevně věříme, že již projevený nadšený zájem ze strany dětí vydrží a my rádi přidáme další sběrné nádoby na tříděný odpad.

Fotografie koutku naleznete na webovém portálu naší školy v sekci Fotogalerie.