Ve čtvrtek 30. 1. proběhne předávání vysvědčení
za 1. pololetí, odpolední vyučování odpadne.
V pátek 31. 1. budou pololetní prázdniny.