Dne 19. 11. 2014 jsme v rámci předmětu chemie navštívili se žáky 8. a 9. třídy Čistírnu odpadních vod v Rokytnici nad Jizerou. Prohlídka začala návštěvou velína, kde jsme si prohlédli schématický nákres celého procesu čištění odpadní vody. Jednotlivé kroky nám byly podrobně vysvětleny. Poté jsme prošli celý proces v praxi, prohlédli si česla a jednotlivé nádrže v provozu.
Prohlídku jsme zakončili v exteriéru pohledem na produkt připravený k odvozu do kompostárny. Žáci se také na vlastní oči přesvědčili o stavu čistoty vypouštěné vody do Jizery.
Moc děkujeme za velmi podrobný výklad a obrovskou ochotu panu Sirůčkovi st.
Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout na webovém portálu naší školy v sekci Fotogalerie.

Dne 12. září 2014 jsme se žáky 7., 8. a 9. třídy naší Základní školy zavítali na Den otevřených dveří do Komunitní kompostárny v Rokytnici nad Jizerou. Návštěva byla zaměřena na tato témata: třídění komunálního odpadu, představení svozové a kompostovací techniky, systém kompostování na Jilemnicku a další. Kromě zmíněných se žáci dozvěděli, jak kompost pomáhá uzdravit půdu a ověřili teplotu uvnitř kompostu. V malé laboratoři jsme společně změřili pH výluhu a pozorovali život pomocí mikroskopu. 

Počasí nám sice moc nepřálo, ale exkurze byla velmi přínosná a poučná. Děkujeme všem organizátorům za pozvání.
Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout na webovém portálu naší školy v sekci Fotogalerie.

 

V rámci přírodopisu jsme s dětmi ze 6. třídy zavítali 15. října 2014 do IQLandie v Liberci. Program planetária byl zaměřen na projekci 3D filmu Planety. Děti se dozvěděly informace o každé planetě naší sluneční soustavy, proletěly Marsem a vyhýbaly se padajícím meteoritům. Žáci mohli pozorovat hvězdnou oblohu, určili souhvězdí aktuální podzimní oblohy a dozvěděli se o znameních zvěrokruhu.
Po shlédnutí filmu měli žáci možnost prozkoumat všechna patra IQLandie a dozvědět se více např. o smyslech člověka, vyzkoušet přírodní živly (např. vodu, oheň nebo vzduch v podobě vichřice) či pozorovat elektrické výboje Teslova transformátoru ve Faradayově kleci.
Nadšení v očích našich dětí vyvolala také Škoda Yeti, kterou celá třída hravě zvedla do výšky pomocí páky.

Výlet se velmi vydařil a věříme, že jsme zde nebyli naposledy.
Fotografie z výletu si můžete prohlédnout na webovém portálu naší školy v sekci Fotogalerie.