Cena obědů pro žáky, kteří během školního roku dovrší:

 

7 - 10 let: 21,- Kč (zálohová platba 400,- Kč / měsíčně - 10x ročně srpen - květen)
11 - 14 let: 23,- Kč (zálohová platba 440,- Kč / měsíčně - 10x ročně srpen - květen)
15 - více let: 24,- Kč (zálohová platba 440,- Kč / měsíčně - 10x ročně srpen - květen)

 

  • Odhlášení obědů 24 hod. předem, při neplánované absenci nejdéle do 8.00 hod. (před vyučováním).
  • První oběd při nemoci možno odebrat do jídlonosičů za cenu shora uvedenou.
  • Ostatní obědy při absenci (např. návštěva lékaře atd.) možno odebírat za plnou cenu (tj. + 34,- Kč).
  • Při školních akcích odhlašuje obědy hromadně vyučující pedagog.
  • Vyúčtování za obědy vždy k 30. červnu (přeplatky vráceny v VII. na účet, vyrovnání nedoplatku v IX. v hotovosti).

 

Prosíme rodiče o včasné zavedení trvalých příkazů (do 20. v měsíci - platby srpen - květen).
Číslo účtu 1261090379/0800