Cena obědů pro žáky, kteří během školního roku (1. 9. 2019 - 31. 8. 2020) dovrší:

 

7 - 10 let: 26,- Kč (zálohová platba 500,- Kč / měsíčně - 10x ročně (září - červen)
11 - 14 let: 28,- Kč (zálohová platba 540,- Kč / měsíčně - 10x ročně (září - červen)
15 - více let: 29,- Kč (zálohová platba 540,- Kč / měsíčně - 10x ročně (září - červen)

 

  • Vyrovnání případného nedoplatku zaplaťte prosím v září hotově.
  • Obědy se odhlašují den předem, při neplánované absenci nejdéle do 8.00 hod. (před vyučováním).
  • První oběd při nemoci je možno odebrat do přinesených jídlonosičů.
  • Ostatní obědy při absenci je možné odebírat za plnou cenu (+ osobní a věcná režie).
  • Při školních akcích odhlašuje obědy hromadně vyučující pedagog.

 

Prosíme rodiče o včasné zavedení trvalých příkazů (do 10. v měsíci - platby září - červen).
Číslo účtu 1261090379/0800