Třídy a třídní učitelé:

 1. třída: Marie Červinková
 2. třída: Monika Grosmanová
 3. třída: Jiří Šimůnek
 4. třída: Lucie Jurášková
 5. třída: Martina Štěpánková
 6. třída: Zuzana Křížová
 7. třída: Lenka Malíková
 8. třída: Linda Šturmová
 9. třída: Marcela Herzová