1. Omezme nakupování nepotřebných věcí.
2. Podporujme místní produkci kvalitních a zdravých výrobků.
3. Preferujme biopotraviny, především rostlinného původu.
4. Preferujme výrobky, které jsou kvalitní, zdraví nezávadné a garantují šetrné využívání životního prostředí.
5. Snižme tvorbu odpadů, a když už, tak důsledně třiďme vzniklý binec.
6. Preferujme MHD, kolo, vlastní nohy.
7. Používejme úsporné spotřebiče a vypínejme je.
8. Neplýtvejme energiemi nutnými pro chod domácnosti
9. Zachovejme ve své zahradě alespoň kousek živé přírody, pomozme přírodě ve svém okolí.
10. Zapojme se aktivně do ochrany přírody.