Vážení rodiče a žáci,

zde jsou informace k průběhu začátku školního roku 2021/2022 na naší škole:

Informace k vyučování

  • Školní rok začne ve středu 1. září 2021. V tento den nastoupí do školy všichni žáci ze všech ročníku ZŠ. Ve škole proběhne zároveň testování  žáků AG testy (viz. níže).
  • V dalších dnech dochází žáci do školy a učí se „běžnou“ výukou podle rozvrhu. Výuka začíná od 8:00 h., výjimkou jsou dny 1. září, 6. září a 9. září, kdy se testuje.
  • Roušky a respirátory mohou žáci odložit pouze při výuce. Mimo svou třídu (chodby, jídelna, apod.) naopak budou povinni mít roušky či respirátory nasazené.
  • Čipový vstupní systém nebude zprovozněn. Ráno vpouští žáky do školy pedagog, který vykonává dohled u hlavního vchodu. V jiný čas si žáci zazvoní na zvonkovém panelu u hlavního vchodu.
  • Výuka HV a TV bude probíhat běžným způsobem, bez omezení.

 Informace k testování

  • Dále platí povinnost školy testovat žáky antigenními (AG) testy neinvazivní metodou (stejně jako na jaře).
  • V úvodu školního roku bude testování probíhat ve 3 stanovených termínech – 1. září, 6. září a 9. září. Na základě získaných výsledků z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

 Školní družina

  • V provozu bude 1. i 2. oddělení ŠD bez omezení.
  • Ranní provoz od 6:45 h., odpolední provoz do 15:30 h. Ve dnech, kdy se testuje, ranní provoz neprobíhá.  

Obědy

  • Bez omezení s přihlédnutím k aktuálním hygienickým opatřením (stejné jako na jaře).

V případě dotazů kontaktujte své třídní učitele nebo vedení školy.

Krásný zbytek léta a těšíme se na Vás.

kola_1452247497-e1452249510309