Vzhledem k novým vládním opatřením, platným od středy 14. 10. 2020, jsme nuceni uzavřít základní školu včetně školní družiny.

Od výše uvedeného data naše škola přechází na tzv. distanční (dálkovou) výuku. Přechod zpět na prezenční (denní) výuku by měl dle předpokladů nastat 2. 11. 2020.

Žáci I. stupně dostali zadání úkolů od svých vyučujících. Žáci II. stupně se budou vzdělávat převážně elektronicky.

Během tohoto období prosíme rodiče nebo žáky (platí na II. stupni) o jednu konzultaci ve škole.

Datumy a časy konzultací:

  1. ročník: pátek 23. 10., 8:00 – 8:30 h.
  2. ročník: pátek 23. 10., 8:30 – 9:00 h.
  3. ročník: pátek 23. 10., 9:00 – 9:30 h.
  4. ročník: pátek 23. 10., 9:30 – 10:00 h.
  5. ročník: pátek 23. 10., 10:00 – 10:30 h.
  6. ročník: středa 21. 10., 11:00 – 11:30 h.
  7. ročník: středa 21. 10., 11:00 – 11:30 h.
  8. ročník: středa 21. 10., 11:30 – 12:00 h.
  9. ročník: středa 21. 10., 11:30 – 11:00 h.

Školní jídelna může žákům poskytnout stravování. Jídlo je ale vydáváno pouze do jídlonosičů. Obědy jsou všem žákům odhlášené, kdo by měl zájem o stravování, tak se prosím nahlaste u vedoucí školní jídelny (tel. 481591325).

Od 26. 10. do 30. 10. 2020: dny volna + státní svátek + podzimní prázdniny (celý týden)

O případných dalších změnách Vás budeme včas informovat. Prosíme, sledujte aktuální informace na webu školy nebo v elektronické komunikaci (e-mail, DM Software).

Děkujeme za pochopení,

vedení ZŠ